Francesc Gregori – Director


Nascut a Barcelona l’any 1974, comença els seus estudis musicals a l’escola La Guineu de Barcelona a l’any 1986. A l’edat de 12 anys, passa al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona obtenint les següents titulacions: Títol de Professor de Solfeig, Teoria de la Música i Acompanyament, el Títol de Professor de Grau Superior en Composició, i el Premi d’Honor tant en el Grau Mig com el Grau Superior, així com Menció d’honor en el 4art curs d’Harmonia; i el Títol de Professor de Grau Superior al Conservatori Superior de Música de Barcelona sota la direcció d’ Albert Argudo, participant en els Cursos d’especialització de direcció d’orquestra en música contemporànea, amb Arturo Tamayo a Alcalá de Henares durant el 2004, 2005 i 2006.

Realitza el post-grau a la Universitat Ramón Llull en direcció de Cors el curs 2010-2011.

Com a instrumentista, Gregori destaca per la seva carrera com a saxofonista, cursant els vuit anys de carrera en règim d’Oficial en el Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona sota la direcció del catedràtic de l’esmentat centre el Sr. Miquel Bofill; havent aconseguit totes les assignatures per obtenir el títol de Professor de Grau Superior de l’especialitat.
Paral.lelament als seus estudis en el conservatori ha rebut classes com a alumne actiu dels professors Jean M. Londeix, Kevin Rob, Christophe Bois, Claude Delangle

Untitled1

(catedràtic del Conservatoire National Superior de Paris) i Philippe Braquart (professor del Conservatoire Regional de Montpellier i del Conservatoire National Superior de Paris).

Amb el tible, cursant, també, els vuit anys de carrera en el Conservatori Superior de Música del Liceu sota la direcció de Francesc Elies i Prunera finalitzant els seus estudis de l’instrument el juny de l’any 1996, obtenint el títol de Professor de Grau Superior de l’especialitat.

I com a pianista, havent cursat el Grau Mig de l’instrument sota la direcció de Blanca Boix i Mª Jesús Crespo (catedràtica del Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona).

Actualment és instrumentista de tible a la Cobla Mediterrània i intèrpret de saxofon al quartet Afrodisax (amb qui ha rebut diversos premis en música de cambra). Com intèrpret i director ha realitzat concerts per Catalunya, Espanya, França, Italia, Alemanya, Rumania, Estònia, Suècia, Cuba i Luxemburg.

Ha col.laborat com a saxofonista a l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i a la Banda Municipal de Barcelona en diversos concerts i gravacions a l’Auditori i al festival Grec de Barcelona.

Director titular de diverses cobles, compagina la part d’intèrpret amb la docència al Conservatori Professional Municipal de Música d’ Igualada i a l’Escola Municipal de Nou Barris de Barcelona.