del 1980 als nostres dies


Noves esperances per la Banda. La fi de la municipalitat. Un futur obert.

El 1981 Manuel Ortega prenia el relleu d’Adolf Cabané, i la Banda -en un mal moment pel que fa al repertori- perdia la municipalitat.

L’Associació Banda de Música de Sabadell arribaria als nostres dies encara amb un últim canvi en la direcció d’aquesta. Manuel Ortega deixaria el lloc l’estiu del 2001, que seria ocupat per Bernat Castillejo pocs dies més tard.