del 1936 al 1939


La guerra civil. Moments foscos per la Banda.

Durant els tres anys que va durar la guerra, la Banda Municipal de Sabadell va mostrar-se contrària a l’aixecament militar. Actes benèfics o bé concerts gratuïts on La Internacional era aplaudida i reclamada altre cop. La Banda havia arribat a uns nivells de maduració envejables, cada cop més clàssics omplien els repertoris i es prescindia dels ballables.

Una altra formació musical va sortir als carrers de Sabadell durant els primers anys de la guerra, molt relacionada amb la nostra Banda -a majoria dels seus membres, fins i tot alguns instruments i partitures, eren de la Banda Municipal-, tenia el nom de Orquestra Obrera del Sindicat Musical de la UGT.

L’últim any de la Guerra Civil va arribar als carrers de Sabadell la crueltat dels fets, la duresa amb que s’estava portant aquell enfrontament. Tant la Banda com la Orquestra del sindicat van parar l’activitat. Fins que “el 27 de gener de 1939 entraven victoriosos a la ciutat…”