del 1931 al 1936


Buscant l’estabilitat en un moment històric difícil.

El 1931 canviava el panorama històric de Catalunya i es proclamava la Segona República. El nou Ajuntament ràpidament va obrir una sèrie d’investigacions sobre l’actitud de Josep Masllovet, arran d’unes queixes que un seguit de músics moguts per Josep Pena havien fet arribar a la nova Comissió de Cultura. Però una altra carta adreçada a la mateixa, de la resta de membres de la Banda donant suport al mestre Masllovet, decantà la balança al seu favor. La Comissió de Cultura va resoldre que Josep Masllovet havia estat víctima d’una conspiració, però en contra va estimar les anteriors queixes del Sindicat musical i va anul.lar la parciabilitat de la Banda (11 de juny de 1931). Amb totes aquestes tensions la Banda no va poder evitar que el nombre de contractacions baixés considerablement i des de l’Ajuntament ja es començava a parlar d’una possible dissolució de la Banda per reformar-la.

Els canvis que la Banda va haver de patir per adaptar-se al govern autoritari de Primo de Rivera, la van convertir en una formació totalment inviable en un govern republicà. Si a més hi sumem que els contractes havien disminuït notablement i que a l’interior de la Banda els músics estaven dividits en diversos bàndols, podem entendre que, tot i que Masllovet plantejava la opció d’una reducció de la plantilla, l’Ajuntament optés per dissoldre la Banda Municipal el febrer de 1932, per convocar-ne les oposicions l’abril del mateix any. 

La Banda Municipal durant la República contà amb trenta-tres músics -sis dels quals eren educands -, un conserge de platerets -que corresponia a qui ocupés el càrrec a l’Escola Municipal de música – i el lloc de director -el mateix que el de l’Escola-, que en aquest cas seguia ocupant Josep Masllovet.

S’havien rebaixat el nombre d’efectius i per tant el cost de la Banda, el Reglament era molt proper al de 1919. La processó de corpus s’havia canviat per la Festa de la República. Josep Masllovet i Leandre Roure Garriga componien El cant català, i s’estrenava el 14 d’abril de 1933 a la Festa de la República.

El setembre d’aquell 1933 la dreta tornava novament al govern per un període de tres anys. El febrer de 1936 l’esquerra guanyava les eleccions, però l’aixecament al Marroc, el juliol del mateix any, del general Franco i el suport que rebé de la dreta espanyola desembocaren en la Guerra Civil espanyola.