del 1923 al 1930


La Banda sota la foscor de la dictadura de Primo de Rivera.

Corria ja l’any 1923 i el Consistori semblava que feia cas a les queixes del sindicat, però no van ser-hi a temps que l’Ajuntament de Sabadell va caure sota l’ombra de la dictadura de Primo de Rivera. Les formacions musicals de Sabadell van veure com la Banda Municipal engolia tot el mercat, amb concerts rebentats de preu i vestits amb uniformes d’estil militar. La Banda s’havia convertit en una font d’ingressos per l’Ajuntament. Cent trenta contractes particulars l’any 1927. Concerts a les festes del barri de Gràcia de Barcelona. Tenien prohibit tocar sardanes però sempre en tocaven alguna tot i que predominava el repertori wagnerià, no pas per motius de política sinó que la gent de Sabadell sempre havia mostrat una predilecció envers aquest compositor.

Durant els anys que va durar la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) la Banda va haver de mostrar submissió al nou govern de l’Ajuntament. Dues peces de poc interès musical: Himno a la Bandera de la Ciudad de Sabadell i Patria i Cultura, composades pel mestre Masllovet i dedicada (la segona) a l’alcalde Dr. Esteve M. Relat. L’interès que l’Ajuntament tenia per la Banda era purament econòmic. El Delegat Inspector de la Banda -persona dins l’Ajuntament que portava les relacions amb la Banda- havia estat cessat i al seu lloc entrà (en detriment de la música sabadellenca) Joan Vergés Homet, seguidor de Primo de Rivera. En dues ocasions rebutjaria les queixes del Sindicat Musical de Sabadell, que no acceptaven que la Banda Municipal estigués en tres concerts alhora.