del 1910 al 1913


Cebrià Cabané i Brils. El primer gran impulsor de la Banda.

Amb el temps un músic d’aquella Banda Infantil va arribar a Mestre Municipal de l’Escola municipal de música, Cebrià Cabané i Brils.

Cebrià Cabané és important perquè donà estabilitat a la Banda. L’any 1910 es va crear la Comissió de Governació de l’Ajuntament amb la necessitat de reformar la Banda Municipal “para recreo del vecindario”, i redactar-ne el nou Reglament. La Banda municipal contaria amb un màxim de trenta-dos músics que rebien el seu salari (tret dels educands, que apareixien com a categoria), oferint un concert cada mes, a més d’un per la Festa Major i una altre per l’Aplec de la Salut.

Durant l’època de Cebrià Cabané la sostenibilitat econòmica va ser la prioritat dels músics que van cedir part del seu sou al finançament de la Banda (els professors de l’Escola Municipal de Música en formaven part des del 1911). Pel que fa al repertori se sap que es tocaven força sardanes, i es contava amb diverses peces composades expressament per la Banda Municipal de Sabadell. Però la inestabilitat entre els seus membres seguia frenant una possible maduració musical. En els tres anys que Cebrià Cabané va dirigir la Banda, van passar-hi més de seixanta músics.

La Banda Municipal no mostrava una continuïtat entre els músics, però ja s’havia fet un lloc dins el pensament de Sabadell, era un símbol de la ciutat.