del 1894 al 1896


La “Infantil” Banda Municipal. El segon gran projecte musical. Primers problemes de finançament.

La segona aparició de la Banda la tenim a la Festa Major de l’any 1894, en un concert que va tenir un èxit aclaparador, com la majoria de les actuacions d’aquesta curta etapa de “la Infantil” Banda Municipal (1894-1896). El sobrenom que rebia – que ens torna a arribar per mans de Marià Burgués – feia referència a la curta edat dels membres que la formaven. Dos anys abans, el 1892, s’havia creat l’Escola Municipal de Música, i Eusebi Bosch i Humet n’era el responsable. La Banda es va reestructurar des de l’escola de música amb l’aprovació del Consistori, i fins i tot es redactà un Reglament de la Banda. 

Tot i que els concerts que oferia la Banda eren molt ben acceptats per la gent, la polèmica va arribar amb els primers contractes particulars. El fet que una formació tant jove – amb caràcter pedagògic – obtinguès beneficis, no va caure bé a tothom, i ràpidament es van posar traves a la Infantil Banda Municipal.