del 1856 al 1868


El naixement de la Banda de Sabadell.Els primers passos vacil.lants i primera gran crisi.

El naixement de la Banda de Sabadell l’hem de situar l’any 1856, després d’una petició de l’alcalde Pere Turull de formar un cos municipal de música que acompanyés l’ajuntament als actes als quals assistís en Corporació. El contracte d’obligacions es signaria amb la Capella de Música de l’església parroquial, que aleshores funcionava com a escola de música i que estava dirigida pel mestre de capella Rafael Soler.

Els músics s’escolliren a partir d’unes oposicions a les què s’hi presentaren instrumentistes de les diferents orquestres de Sabadell. El director va ser el mateix Rafael Soler. Però de l’activitat de la “primitiva Banda Municipal” – així és com l’anomena Marià Burguès en el llibre Sabadell del meu record – se’n tenen poques dades. La poca regularitat dels músics i del propi director – al menys cinc persones ocuparen el càrrec en els primers deu anys -, van ser la tònica durant aquesta primera etapa de la Banda (1856-1868), que va participar en l’acte de recepció de la reina Isabel II l’any 1859, sota la direcció de Josep Ayné i Morales.

Les revoltes populars que van tenir lloc l’any 1867 i el posterior destronament de la reina Isabel II van trencar la calma. Els canvis polítics del moment no deixaven temps a la gent per dedicar-lo a la música, i el mestre de capella d’aquell moment dissolia la Capella de Música de l’església parroquial l’any 1868 per absentisme dels músics.