La Banda


La Banda de Música de Sabadell és, sense cap mena de dubte, la formació musical més antiga de Sabadell que encara perdura i una de les associacions legalment constituïda amb més trajectòria de la ciutat i de tot el país

Els seus orígens es remunten al segle XIX, al desembre del 1856, i neix amb la voluntat de dur la música per tota la ciutat en la dates assenyalades. Un clara vocació de servei que avui es manté intacte, ja que la banda anualment participa en més d’una vintena d’actes festius a la ciutat de Sabadell. Tot i això la Banda de Música de Sabadell també participà regularment en cicles de concerts en altres ciutats del país; any 2006 era programada a Lleida i el 2007 ho va ser al 28 Festival Internacional de Música de Ripoll. L’Associació Banda de Música de Sabadell, constituïda com a tal el 21 de Juliol del 1996, va convertir l’antiga Banda Municipal de Sabadell en una entitat cultural sense ànim de lucre.

Actualment la banda està formada per una cinquantena de músics de totes les edats i es divideix en diverses seccions: la Banda de Música de Sabadell, la Txaranga de la Banda i la Banda Juvenil. Des del 2000, és dirigida pel prestigiós músic sabadellenc Bernat Castillejo, que ha dut a terme una important tasca de rejoveniment de la formació, engrescant molts músics professionals i del Conservatori de Sabadell i adaptant el repertori als gustos més amplis de la societat actual.